gymnasieutredningen

Arbetet inom PlugInnovation betonas av Gymnasieutredningen

Den 31 oktober 2016 lanserades Gymnasieutredningen med titeln ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott, lyfts PlugInnovations slutsatser fram i stor utsträckning. PlugInnovation fungerar som ett kunskapsnav där nationellt unik information om studieavbrott samlats och genererats. PlugInnovations slutsatser belyser vikten av insatser på individ- och organisationsnivå, präglade av framgångsfaktorerna koll och uppföljning, flexibilitet, samverkan och ett gott bemötande. Dessa faktorer är alla grundade i individens behov och ett holistiskt förhållningssätt. Utredningen konstaterar att det finns omfattande kunskap om varför elever avbryter sina studier och vilka ungdomarna är, men när det kommer till att systematiskt samla kunskap om vad som faktiskt fungerar, intar PlugInnovation en ledande position i Sverige. Att PlugInnovations slutsatser betonas i gymnasieutredningen är ett erkännande av dess unika roll och ett exempel på framgångsrik strategisk påverkan.

Medarbetare inom PlugInnovation agerar som en kunskapsbyggande central inom projektet Plug In, som drivs av SKL i samarbete med åtta regioner. PlugInnovations arbete sammanställs på en digital plattform med fokus på att motverka studieavbrott. PlugInnovation stöder Plug In-projektet genom processledning och lokalt utvecklingsarbete baserat på vetenskaplig grund, systematisk kunskapsuppbyggnad genom kvalitativa fallstudier, utveckling av metod- och stödmaterial för att tillgängliggöra kunskap samt säkerställande av att de lokala projekten kan utvärdera sina resultat.