Om Plug In 2.0

Plug In var det största projektet i Sverige för att stötta ungdomar att fullfölja gymnasieskolan, med närmare 80 projektverkstäder i 40 kommuner. Under projektets gång lades totalt 500 000 arbetstimmar ner, och 75% av verkstäderna implementerades delvis i kommunerna. Över 7800 ungdomar som antingen hade avbrutit sina gymnasiestudier eller varit i riskzonen för det deltog i projektverkstäderna. Mer information finns att läsa i projektets slutrapport.

När den första omgången av Plug In avslutades hösten 2015 tog Plug In 2.0 vid. Huvudfokus i det fortsatta projektet var att bygga vidare på och utveckla de områden som identifierats som framgångsfaktorer i Plug In, med målet att förbättra kvaliteten på gymnasieskolan och öka antalet elever som fullföljer sina studier. En av målsättningarna var att öka medvetenheten och kunskapen om problemen med avbrott i studierna samt bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Plug In 2.0 beräknades pågå fram till hösten 2017 och finansierades, precis som sin föregångare, av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från de deltagande kommunerna och regionerna. Projektet leddes av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Jämtland-Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Gävleborg samt Kommunförbundet Skåne.