Kategori: Okategoriserade

 • Att arbeta Individcentrerat: En Nyckel till Framgång inom Olika Områden

  Att arbeta Individcentrerat: En Nyckel till Framgång inom Olika Områden

  Ett individcentrerat arbetssätt är en strategi som fokuserar på att anpassa och skräddarsy tjänster, produkter och lösningar efter varje individens unika behov, preferenser och mål. Denna metodik har blivit alltmer betydelsefull inom olika områden såsom hälsovård, utbildning, affärsutveckling och samhällsservice. Att ta hänsyn till individens behov och önskemål kan öka effektiviteten, kundnöjdheten och resultatet inom…

 • Arbetet inom PlugInnovation betonas av Gymnasieutredningen

  Arbetet inom PlugInnovation betonas av Gymnasieutredningen

  Den 31 oktober 2016 lanserades Gymnasieutredningen med titeln ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott, lyfts PlugInnovations slutsatser fram i stor utsträckning. PlugInnovation fungerar som ett kunskapsnav där nationellt unik information om studieavbrott samlats och genererats. PlugInnovations slutsatser…

 • Betydelsen av bemötande och relationer i skolan

  Betydelsen av bemötande och relationer i skolan

  Varför är det viktigt? Relationen mellan lärare och elev anses vara en av de viktigaste faktorerna för att frigöra elevernas potential i klassrummet. Speciellt för elever med svag skolanknytning är positiva relationer till vuxna och klasskamrater avgörande för att minska risken för studieavbrott och främja framgång i studierna. Forskningens belysning Den pedagogiska forskningen har under…

 • Olika program och framgångsfaktorer för att motverka studieavbrott

  Olika program och framgångsfaktorer för att motverka studieavbrott

  En omfattande jämförande sammanställning av olika program och metoder för att motverka studieavbrott och främja elevernas stannande i skolan är av avgörande betydelse för att identifiera de mest effektiva strategierna för att stödja elevernas framgång. Inom grundskolan och gymnasiet finns det en rad olika metoder och program som har implementerats för att hantera detta viktiga…